Novinky

Maminky, pozor! Takhle se dětem ničí páteř !!

08.04.2012 22:57

Maminky, pozor! Takhle se dětem ničí páteř!

Nosíte své miminko v klokánce nebo uvázané v šátku? Ortopedi varují, že tak svým dětem zaděláváte na budoucí problémy se zády. „Klokánka ani šátek nezaručují dostatečnou oporu páteři a hlavičce,“ upozorňuje ortoped Jaromil Krátký.

„Je důležité, aby dětská páteř měla oporu, a tu žádná klokánka ani šátek, v nichž je dítě ve svislé poloze, nedokáže,“ říká doktor Krátký s tím, že nejideálnější je, pokud kojenec může být ve vodorovné poloze, tedy ležet. „Pro správný vývoj páteře považuji osobně za nenahraditelný starý dobrý kočárek, případně klokánky ve tvaru postýlky, ty však musí mít dostatečnou opěrku hlavičky,“ dodává ortoped.

Nosítka, která dětem neubližují, vyzdvihují psychologové. „Posoudit zdravotní hledisko nedokážu, ale dětská nosítka jsou pro miminka velkým přínosem. Lépe se vyvíjejí, mají více zrakových podnětů než v kočárku a intenzivní kontakt s matkou nebo otcem,“ uvádí psycholožka Janina Krocková.

Proti klokánce a šátku

Nožičky visí z klokánky dolů rovně natažené, správně by měly být pokrčené. Miminko »sedí« ve svislé poloze a neúměrně zatěžuje váhou hlavičky páteř. Dítě nemá při usnutí dostatečně zabezpečenou bezvládnou hlavičku.

Pro nosítka Kliknutím zvětšetezvětšit

Miminko má nožičky pokrčené a roztažené doširoka od sebe – důležité pro správný vývoj kyčlí. Vodorovná poloha poskytuje výbornou oporu páteři i hlavičce. Podporuje rozvoj kojení.

Pozorujte své děti jak sedí

08.04.2012 22:14

Bolesti zad, kostí a kloubů pokládáme za choroby vyššího věku, ovšem nevyhýbají se ani dětem. V tomto případě se ovšem díky dětské schopnosti regenerace dá leccos napravit. Tím spíš bychom měli zpozornět, když si dítě postěžuje: „Mami, mě bolí nožičky...“

Je to zřejmě civilizační problém – čím víc využíváme technické vymoženosti, tím víc trpí náš pohybový aparát. Lidské tělo nebylo uzpůsobeno k sezení, ale k všestrannému pohybu. A tak se není co divit, že téměř každé třetí dítě v Česku má vadné držení těla, ochablé zádové svalstvo nebo vychýlenou páteř.

Růstové bolesti

Vývoj pohybového aparátu u člověka probíhá dlouho a složitě. Růstové tempo je největší do druhého roku věku, poté mírně klesá. Ve třetím roce života dítě vyroste průměrně o 7,5 cm za rok a v následujících letech až do počátku puberty roste zhruba 5 cm za rok. V období mezi třetím rokem a počátkem puberty pak proběhne několik růstových urychlení a zpomalení. Právě v době urychlení se mohou objevit tzv. růstové bolesti.

Růstové bolesti se projevují většinou jako hluboká svalová bolest na přední straně bérce, v lýtku nebo podkolenní jamce. Ve skutečnosti nebolí kost, ale okolní měkké tkáně, které se napínají a dráždí nervová zakončení.

Typický věk pro výskyt růstových bolestí je rozmezí 3 až 12 let.

Bolesti se objevují většinou večer nebo v noci, zvláště po předchozí námaze. A co je důležité – netýkají se kloubů!

Dobrou zprávou pro rodiče je, že růstové bolesti se nepojí se závažným organickým onemocněním a většinou „jen“ narušují spánek celé rodiny, protože se dítě bolestí vzbudí.

Terapie je poměrně jednoduchá. Rodiče by dítě nejdřív měli uklidnit a utišit, potom mohou zkusit jemnou masáž postižené oblasti s pomocí chladivých nebo analgetických mastí, případně gelů.

To většinou bolest zmírní. Vhodné je také přikládání teplých obkladů, suchých i vlhkých. Pokud bolest nepřechází, mohou se dítěti podat slabá analgetika.

Lepší je ovšem těmto bolestem předcházet. Odborníci doporučují připravit dítěti denní režim s pravidelnou (ale přiměřenou) fyzickou aktivitou.

Proč kosti bolí, když rostou…

Příčina růstových bolestí stále není úplně jasná a nejspíš souvisí s více faktory:

1. Kosti rostou rychleji než svaly a šlachy. Při pokusech se opravdu zjistilo, že růst dlouhých kostí neprobíhá kontinuálně, ale že z 90 % probíhá ve spánku. Na druhé straně nejsou období s nejvyšším výskytem růstových bolestí totožná s obdobím nejrychlejšího růstu.

2. Přetížení pohybového aparátu, čili „overuse“ syndrom – bolesti se nejčastěji vyskytují po zvláště namáhavých dnech.

3. Anatomické faktory. Někteří odborníci vidí souvislost růstových bolestí s ortopedickými poruchami (ploché nohy, vadné držení těla) nebo s vyšší tělesnou hmotností. Tady pomáhá fyzioterapie a vhodné ortopedické vložky.

4. Psychologický faktor. Děti, které trpí na růstové bolestí, trpí více i na bolesti hlavy a břicha.

Kdy bolí záda

„Záda i klouby mohou bolet děti v jakémkoliv věku,“ vysvětluje ortoped František Picek z pražského ORP centra. Nejčastějším důvodem bolestí zad a kloubů je nějaké asymetrické přetížení, které může mít různý původ.

 • Může se jednat o vady vrozené, nebo o vady, které souvisejí s prenatálním vývojem či s porodem (ty se většinou daří při správné rehabilitaci napravit),
 • dále jsou to následky drobných úrazů, ať už kostí nebo kloubů,
 • v pozdějším věku se přidává nevhodně volený sport.

Vývojové vady páteře nejčastěji odhalí dětský lékař při pravidelné prohlídce. Pozorní by ale měli být i rodiče – měli by si všímat, jestli má jejich potomek ramena a lopatky ve stejné výšce, zda se mu nekulatí záda, nemá nadměrně prohnutou páteř a „nešmajdá“.

I malé příčiny mohou mít velké následky

V nejranějším věku už můžeme u dětí vidět různou asymetrii chůze. Každé dítě totiž trochu vtáčí špičky nožiček směrem dovnitř a tím si vytváří klenbu, která v tom věku ještě není vyvinutá.

Svou roli hrají i drobné úrazy: Dítě spadne na kole, poraní si nohu, začne ji šetřit a chodit nakřivo, čímž dojde k vychýlení pánve. A s asymetrickou chůzí úzce souvisí vadné držení těla.

Od pěti let výše pak mnozí rodiče nutí děti k ne zcela rozumně vybraným sportům. K těm nevhodným patří sporty většinou s jednostranným zatížením (tenis, golf), které není kompenzované celkovým procvičováním ostatních partií.

Které vady páteře postihují děti

Skolióza

Projevuje se vychýlením páteře bočním směrem (asymetrie ramen a boků). V dětském věku nemusí působit větší potíže, ale v budoucnu přináší silné bolesti zad. Menší vady lze zvládnout speciálním cvičením a rehabilitací, pomáhají i reflexní masáže. Skolióza může vznikat postupně, ale také se může objevit „bleskově“ během pár měsíců.

Scheuermannova choroba

Degenerativní porucha, kdy páteř reaguje zahnutím do oblouku (kulatá záda). Tato porucha se projevuje více u chlapců, a to ve věku 14–16 let, kdy bývá zatížení páteře větší než její vyzrávání. Léčí se omezením zátěže a rehabilitací.

Bechtěrevova nemoc

Autoimunitní choroba podobně jako revmatická onemocnění. Projevuje se zánětem kloubů, nejprve kloubu mezi křížovou kostí a pánví a dále kloubů páteře. Typická je ranní ztuhlost, noční bolesti v klidu, časem dochází k omezení pohyblivosti páteře a kloubů. Častěji postihuje chlapce a mladé muže (mezi 15–30 lety). Tato nemoc se bohužel nedá zcela vyléčit, užívají se léky ke zmírnění bolesti, nutná je každodenní rehabilitace, která pomáhá zpomalit rozvoj onemocnění.

Největší problém? Sezení

„Naše děti všeobecně špatně chodí, špatně stojí a hlavně většinu času sedí,“ říká ortoped František Picek. Naštěstí vadné pohybové návyky ještě u dětí neznamenají výrazné strukturální změny, které by byly neměnné. Nejsou u nich výrazně zdegenerované svalové úpony, spíš se jedná o jednorázové větší přetížení, které vede k tomu, že se organismus brání a snaží se bolavé místo znehybnit.

 

Klouby pak mají menší rozsah pohybu a páteř i pánev se tím dostávají do ne zcela přirozených poloh. Na to reagují zase další svaly. Je to celá kaskáda dějů, které neblaze ovlivňují nevhodné pohybové návyky.

Naštěstí děti mají většinou velmi dobrou schopnost regenerace, a tak lze zmíněné problémy korigovat cílenou rehabilitací, vhodnou obuví a hlavně výběrem aktivit, které nejsou jednostranné.

Jaké nohy, taková páteř

„Postavení nohou, a to nejen kvalita vlastní klenby, ale i způsob došlapování na plosky, může mít vliv na všechny nosné klouby nohou i postavení páteře,“ vysvětluje MUDr. Picek. Představte si, že máte asymetrickou chůzi – ať už z důvodu strukturálního postižení po úrazu, nebo pouhé svalové odchylky v tom smyslu, že jednu končetinu více vytáčíte zevně. Jednu nohu tedy zatěžujete trochu více a ta se logicky chová jinak než druhá – většinou se vtáčí do vnitřní strany. Tím se také více stáčí koleno a s tím souvisí to, že se vám pánev pohybuje na této straně dolů. Právě tento asymetrický odstup jak v rovině zakřivení, tak v rotačním rytmu je základem pro budoucí bolesti zad a jejich deformity.

Sportování s rozumem

Každé dítě by mělo sportovat. Jen na jeho tělesné konstituci záleží, jaký sport mu bude „sedět“. Křehký astenický typ by si proto rozhodně neměl vybrat sport typu tenis (jak se často stává ve věkové kategorii do 6 až 7 let).

Podobně i golf, hod oštěpem a vše, co zatěžuje jednu končetinu víc než druhou, vede k pohybové, tedy svalové i kosterní asymetrii a problémům, které přináší (bolesti zad, beder, ramen, hlavy atd.).

Nezdravě zatěžovat dětský organismus mohou nejen některé sporty. Škodit může i běhání bosky, které někteří rodiče považují za zdravé – a to v případě, pokud dítě běhá po tvrdém povrchu, ať už doma, nebo na ulici.

MUDr. Picek doporučuje jakékoliv symetrické aktivity, nejlépe kolektivní hry, které děti motivují k pohybu ve větších skupinách a jsou proto vhodné i pro psychiku. V individuálních sportech existuje větší nebezpečí jednostranné zátěže, proto je nutná kompenzace při jiné pohybové aktivitě.

 

Zapomínat bychom neměli ani na dobré boty, které podpoří dětskou nožičku nejen při dopadu, ale dokážou ji i dobře „vést“.

Zdravý pohyb? Ano, ale kde?

A vracíme se na začátek problémů s vadným držením těla u našich dětí. Za posledních čtrnáct let se zdvojnásobil počet obézních dětí, každé desáté dítě má nadváhu. Důvod? Děti se baví převážně u televize a počítačů – a u nich sedí.

Ovšem na druhé straně – venku si nemají kde hrát. Zmizely plácky, kde se dříve děti mohly dosytosti vyřádit, zelené plochy se mění v další obytné nebo komerční objekty. Na silnicích je příliš mnoho aut a volně přístupné hřiště je vzácností. Specializovaná sportovní centra jsou poměrně drahá a navíc se často věnují jen výchově aktivních sportovců, pro méně pohybově šikovné děti v nich není moc šancí…

Co je důležité pro správný vývoj páteře a kloubů?

 • Nesnažte se nic uspěchat, teprve až když má dítě náležitě vyvinuté potřebné svaly, začne samo zvedat hlavičku, sedat si a chodit.
 • Nebezpečné pro vývoj páteře je předčasné posazování, používání chodítek nebo vodění za ručičku v době, kdy dítě ještě samo špatně stojí.
 • Na vadách páteře se také podepisují těžké školní brašny. Pokud je to možné, dopřejte dětem dvoje učebnice, zakupte co nejlehčí tašku s vyztuženými zády a naučte děti nosit ji na zádech, nikoliv na rameni.
 • Pokud vaše dítě aktivně sportuje, poraďte se s ortopedem na kompenzačních aktivitách.
 • K bolesti páteře a zad v pozdější době přispívá nevhodná obuv. Dětská botička by měla mít pevnou patu a kulatou špičku s dostatečným prostorem pro prsty.

Metoda One Brain

08.04.2012 20:57

15. října 2006 v 20:02 | Dr.Kačaras Dimitris

Metoda One Brain
Různé typy fyzických a duševních problémů, bolesti hlavy, zad, obezita, alergie, různé typy závislostí a fobií mohou být způsobeny již zapomenutým velkým zatížením organismu, nenadálým úlekem anebo i zapomenutou banální drobností. Náš obranný mechanismus tuto událost vyhodnotí jako nebezpečnou a nezávisle na našem vědomí uloží do paměti stresový blok.
Tím pak zamezí energetickému proudění na úrovni centrální nervové soustavy a následovně i v příslušné části těla.
Metoda ONE BRAIN se zabývá odblokováním těchto emocionálních traumat a stresů a jejich následným působením , které vytváří v osobnostním schématu slepé skvrny, blokující určité schopnosti. Typickým příkladem takové skvrny je například dysgrafie nebo dyslexie, kterou se metoda ONE BRAIN zabývá především.
Odborník používající metodu ONE BRAIN může komunikovat pomocí testování svalové tenze s tou částí paměti, ve které se stresory ukládají. Pomocí vhodných korekcí, pochopením příčiny stresu a především rozvzpomenutím se na tento stres je možné jeho důsledky trvale odstranit. V případě fyzických problémů, které původně vznikly z psychické nerovnováhy, tělo může zahájit samoozdravný proces a zvýšit obranyschopnost.
Systém RESULTS odstraňuje příčiny nemoci z psychiky člověka, především tak že citlivým způsobem transformuje negativní energii a léčí tak, že otevírá člověka jeho pozitivnímu potenciálu. Člověk při práci s RESULTS nalézá sám při emocionálním uvolnění systémy přesvědčení, které ho blokují a ty jsou pak transformovány v nejhlubší tvořivou sílu za pomocí některé z mnohých transformačních technik, které Maragaret Kean (autorka terapie RESULTS) přivedla na svět. Terapie tak umožňuje člověku nejen se zbavovat nemoci, ale také se otevírat novým možnostem ve všech oblastech rodinného i pracovního života. Při léčení - čištění v RESULTS jsou vztahy jedním z důležitých témat. Dalšími důležitými tématy jsou prosperita, bezpečí, jistota, tvořivost, zbavování se strachů,závislostí a bolesti.
Kineziologie - metoda One Brain
Název metody je odvozen od ideálního chodu mozku (One Brain - Jednotný mozek), kdy pravá a levá hemisféra spolu dokonale a harmonicky spolupracují. Pomocí ní je možné odstranit bariéry, které v nás byly naprogramovány v minulosti díky prožitým stresům, abychom si mohli svobodně vybrat, co budeme dělat a jak budeme žít.
Odstraněním nepříznivých stavů se nastartuje harmonizace na všech úrovních - na úrovni těla, podvědomí a vědomí. Jednou z mnoha předností této metody je, že ačkoliv je jemná a klienta nezatěžuje, může být velice účinná a rychlá.
Na základě prožitých emocionálních traumat, stresů, strachu, bolesti nebo nepříjemných zážitků si člověk vytváří v mysli tzv. "bílé skvrny", energetické bloky. Tyto slepé skvrny mu později znemožňují v určitých okamžicích svobodně myslet - současnou situaci vnímá jakoby skrze prožitý stresující zážitek, a tak nevidí žádné další možnosti. V dané situaci tak vlastně nepřemýšlí, jen reaguje na základě negativních zkušeností, na které třeba už dávno zapomněl.Vždy se totiž vracíme k té bolesti, kterou jsme prožili a všechny ty potlačené pocity ve stále se opakujících nebo podobných situacích prožíváme znovu a znovu.
Všichni máme nějaké emocionální jizvy. Každý člověk má prý průměrně asi 6 000 názorů a systémů přesvědčení, díky nimž automaticky reaguje, z nichž většina bývá destruktivních (neumím, nevím, musím, to nedokážu, jsem ošklivý, jsem tlustá, určitě to nevyjde, to nezvládnu, co tomu řeknou ostatní, jak budu vypadat, toho věku se nikdy nedožiji.....).
Podle nich jednáme většinu času a na konstruktivní přemýšlení ho moc nezbývá. Ve strachu nebo v reakci na strach člověk nedokáže tvořivě myslet.
Neurologická reakce na negativní informaci nabývá formy neurologické blokády a my tak opakujeme stále stejné, staré a destruktivní reakce. Pohybujeme se tedy v začarovaném kruhu a svůj mozkový potenciál využíváme minimálně.
Výsledkem může být celá řada duševních a fyzických těžkostí, po jejichž příčinách mnohdy marně pátráme. Pomocí metody One Brain lze určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah a navodit normální účinný neurologický tok.
MOŽNOSTI PŮSOBENĺ ONE BRAIN
Metoda One Brain - Jednotný mozek řeší příčinu problémů, nikoliv pouze jejich následky, v tom je její největší přednost. Účinnost je dána jejím komplexním působením na potíže psychosomatického původu. Málokdo si uvědomuje, že např. alergie či lehká mozková dysfunkce mohou mít stejný podnět - stresový zážitek v dětství, při porodu a dokonce i v prenatálním věku.
STRES
Velké zatížení organizmu, nenadálý úlek, nebezpečná situace ale i zcela banální drobnost, každá z těchto situací může mít trvalé následky, pokud náš obranný systém vyhodnotí situaci jako nebezpečnou a nezávisle na našem vědomí uloží do paměti stresový blok. Stres není fyzického původu, tkví v psychice.
Nejde o to, co děláme, ale jak se při tom cítíme. Stres je negativní emocionální reakce na životní události. Naše pocity řídí limbický systém, který patří mezi vývojově nejstarší centra mozku. Propojením nervové soustavy na žlázy s vnitřní sekrecí, uvolňujícíhormony, dochází k fyziologickým změnám. Výsledkem dlouhotrvající negativní emoce je toxicky zvýšená hladina stresových hormonů v těle, která nepříznivě ovlivnícelý organizmus.
V levé mozkové hemisféře máme oblast SIP, společnou integrální plochu, která neustále porovnává nové informace z vnějšího prostředí s informacemi uloženými v paměti. V naší individuální paměti je uložena každá vteřina od početí do současnosti. Naše tělo neustále monitoruje situaci všemi smysly, zaznamenává polohu a napětí svalů, činnost orgánů,vyhodnocuje pocity i mentální zkušenost v podobě systému přesvědčení. Takto komplexně uložené informace jsou vyhodnoceny podle spoluprožité emoce jako bezpečné nebo naopak nebezpečné. Vyhodnotí-li SIP určitý okamžik jako nebezpečný, uloží do paměti veškeré informace, které tento okamžik provázely. Může to být přesná poloha svalů, směr pohledu očí, ale například i vůni, kterou právě zaznamenal čich, či dotyk, který zaznamenal hmat.Informací je mnoho a zůstávají zaznamenány proto, aby SIP mohl napříště podobnou nebezpečnou situaci včas rozpoznat a uchránit nás před hrozícím nebezpečím. V dávné minulosti byl tento obranný systém jednou z podmínek přežití, dnes však často přináší trvalé psychosomatické problémy.
Pokud se chceme dožít vysokého věku při zachování všech kvalit života, dodržujme tyto zásady:
vyhýbejme se stresu,
mějme pozitivní přístup k životu,
přiměřeně se věnujme sportu,
jezme vyváženou přírodní stravu.
Klid a optimismus jako elixír mládí
Jezte méně-Vynechejte večeři
Vydatně spát
Střídmá strava, přiměřený pohyb a klid s rozvahou nám podle profesora Axta mohou ušetřit hodně životní energie. Menší, ale pravidelné úspory dosáhneme, pokud budeme:
· vydatně spát
· vyhýbat se zbytečnému chladu, tělo pak musí na udržení stálé teploty vydat víc kalorií (v chladných dnech nemáme ani spát při otevřeném okně)
· nedopřávat si příliš často životabudiče, jako je káva, kouření nebo pití alkoholu
1. Nikdy v životě nespěchej
Vykonávej vše pozvolna, ber vše klidně a dopřej si tolik času, kolik potřebuješ. Své žáky nabádal, aby stále dbali na to, aby bylo jejich srdce klidné, aby seděli tiše, jako želva, chodili tak čile jako pták a spali tak tvrdě jako pes.

2. Vyhýbej se extrémním emocím
Prudkým citovým bouřím by se měl člověk vyhýbat, především když je starší. Nic neokrádá tělo tak rychle o energii a nic tak nenarušuje harmonii vnitřních orgánů jako prudké citové výlevy. Ucpávají totiž tři stanice odstraňování jedů - ledviny, játra a plíce.

3. Cvič denně čchi-kung-energetizující cviky
Člověk by měl pravidelně cvičit čchi-kung. Délka a intenzita takového terapeutického programu přitom nejsou tak důležité jako pravidelnost, pokud cvičení vybral mistr čchi-kung.
Svítání a soumrak je "spojení" dne a noci, ovulace a menstruace
spojuje menstruační cyklus, první menstruace (menarche)
a menopauza spojují život ženy. V sanskrtu se menstruační
cyklus označuje artava, původem ze slova rtu, období.
Zdraví a prevence nemocí vyžaduje režim přizpůsobený
dennímu a ročnímu cyklu, použití detoxikačních prostředků
mírnících průběh nemoci a regeneraci podporující zdravý
život. Dokonce i vážná nerovnováha, autoimunní choroba,
rakovina a srdeční onemocnění vám může prospět z pohledu
ájurvédského celostního přístupu ke zdraví
Toxiny: Ama
Dítě, kterému se brání v raném věku v přirozenému výběru
jídla, brzy začne následovat své nezdravé návyky místo intuice
svého těla a bude vyhledávat jídlo, které tyto návyky
upevňuje. Preferenci chutí a averzi k některému jídlu získanou
v mládí lze ztěží odstranit a může určovat rozdíl mezi
zdravím po celý život s přetrvávající tendencí k nerovnováze.
Většina lidí zná nebezpečí závislosti na sladkém, ale kdo
ví o riziku závislosti na soli, kyselé nebo pálivé chuti? Nebo
o nadměrném příjmu bílkovin, které vyžadují vápník pro svůj
metabolismus a tím ochuzují kosti o zásoby vápníku, později
potřebné v prevenci osteoporózy?
Jídlo hraje u dětí velmi důležitou roli, protože v žaludku sídlí
kapha a mnoho dětských nemocí pochází z tohoto místa.
Tělo vyjadřuje žaludečními obtížemi rozhořčení nad nestravitelným
jídlem a odmítá ho. Běžně tak tento stav dítě podpoří
v odmítání stravy, se kterou nesouhlasí. Nežijeme v normálních
podmínkách, protože nás reklama přesvědčuje o tom, že
máme jíst to, co pro nás není vhodné. Příležitostná návštěva
fast foodu nezanechá trvalé následky, ale denní konzumace
pizzy, hamburgerů a hranolků zdraví poškodit může. Ačkoliv
tělo bude nadále zažívacími obtížemi vyjadřovat hněv,
při vytrvalé konzumaci bufetové stravy začne vstřebávat
toxické látky, přijímané ústy. Pravdou je, že i nejzdravější
jídlo může vytvářet toxiny za předpokladu slabého zažívání
nebo významného stresu v mysli. Při každé nerovnováze těla
a mysli existuje možnost, že strava (hmotná, mentální, emoční,
energetická) se zcela nenatráví. Toxiny, které vzniknou při
nesprávném zažívání se v Ájurvédě nazývají ama.
Tři pilíře
První věc, kterou si musíte v cestě za bezproblémovým obdobím
dospělosti uvědomit, jsou tři činnosti v lidském životě
vyžadující kvantitativní kontrolu. Čaraka Samhita je nazývá
životními oporami či třemi pilíři. Jsou jimi: spánek, jídlo a sex.
Spánek
Spánek umožňuje mysli snít. Děti sní častěji než dospělí
a plod prožívá sny po celou dobu, co je v děloze
Jídlo
Odpočinutý organizmus se bude daleko více těšit na jídlo
a trávení než tělo rozrušené nedostatkem spánku. Zmínil jsem
se o tom, jak důležitou roli hraje jídlo pro zdraví a jestliže se
zdravě stravujete většinu času, nebude mít vaše tělo problém
přizpůsobit se občasným výstřelkům.
Změna diety
Změna ve výživě velmi pravděpodobně ovlivní vaše měsíční
cykly. Většina žen, které se staly vegetariánkami zjistily, že
množství krve při menstruaci se po změně výživy snížilo na
polovinu. Maso v jistých případech může pomoci, například
při oslabení nebo při nedostatku síly. V těchto případech, říkají
staré texty, "se šťáva z masa považuje za nektar"- nikoliv
steaky, žebírka nebo šunka, ale masový vývar, zejména kuřecí
nebo kozí. S menším množstvím masa budete méně krvácet
a zlepší se vaše zažívání. Anaerobní baktérie (produkující
toxiny) dávají přednost vysokoproteinové dietě, zatímco aerobní
bakterie (většinou zdraví prospěšné) preferují sacharidy.
Maso zahnívá, vytváří amu rychleji než jiné potraviny
a pokud necvičíte, místo svalů zvětšují v těle množství tuku.
Vegetariánská dieta posiluje kosti, vysokoproteinová dieta
podporuje vylučování vápníku močí.
Rakovina
Bezmoc a beznaděj jsou důležitými faktory u velkého nebezpečí:
rakoviny. Někteří vědci zjistili "typ často postižený rakovinou",
což označuje člověka neprojevujícího žádné negativní
pocity. "Milého" člověka, který nikdy není nepříjemný
k ostatním, omlouvá se za všechno, dokonce i za svou nemoc,
postihne rakovina spíše než osobu vyjadřující své pocity (trvalá
zlost určitě není zdravá; jde též o chronickou nerovnováhu
a přispívá k srdečnímu onemocnění). U žen zachovávajících
vždy klid, např. když jim lékař sdělí, že je nutné odstranit
bulku v prsu, se vyskytuje rakovina častěji než u žen, které
ponechají průchod svým pocitům z nebezpečí, které přináší
život ohrožující onemocnění.
Přítomné jsou samozřejmě další vlivy: vyšší riziko rakoviny
prsu se vyskytuje u žen s dřívějším začátkem menstruace,
u bezdětných do 30 let věku, s výskytem rakoviny v rodině
nebo konzumujících nadměrné množství tuku.

Osteoporóza

08.04.2012 20:14

Osteoporóza

Popis

osteoporóza = řídnutí kostní tkáně

Příznaky:
Bolesti zad, snadná lomivost kostí (nejčastěji kompresivní zlomeniny obratlů páteře, zlomeniny kyčle a zápěstí), zmenšení tělesné výšky (až o 20 cm), zmenšená pohyblivost hrudního koše a páteře,vytvoření hrbu (kyfóza)

Příčiny

 • Věk
 • Menopauza (přechod)
 • Nedostatek pohybu
 • Podvýživa

  Sekundární osteoporóza - příčinou je jiné onemocnění, často hormonální soustavy (např. štítné žlázy) nebo dlouhodobá imobilizace
 • Těžké kuřáctví nebo alkoholismus
 • Léčba steroidními hormony
 • Dlouhodobá léčba thyroxinem
 • Porucha zažívání, která vede ke špatné absorbci látek z potravy
 • Nedostatečný přísun skeletotvorných prvků do organismu (vápník, vitamín D)
 • Přebytek bílkovin ve stravě, zejména živočišných zmenšuje absorbci vápníku a má za následek i odčerpávání vápníku z kostí, zubů a páteře.
 • Kyselinotvorná strava (maso, sýry, vejce, bílá mouka, bílý cukr, sladkosti, Coca-cola apod.)-na zneutralizování kyselin potřebuje krev zásadité látky - vápník, draslík, železo, které pokud nejsou v dostatečné míře obsaženy v potravě, začnou být odebírány ze zubů, kostí a páteře.

  Příznaky

  Diagnóza:
  Rentgen a krevní rozbor (kvůli vyloučení jiného onemocnění)

  Komplikace

 • Časté zlomeniny
 • Závažná zlomenina krčku stehenní kosti
 • Onemocnění páteře může vyústit v poškození míšních nervů
 • Nadměrné zakřivení páteře může vést ke vzniku dýchacích potíží

  Klasická léčba

 • Tělesná aktivita
 • Vápník a vitamín D
 • V pokročilých případech léky zastavující další ubývání tkáně
 • Hormonální doplňková léčba žen trpících potížemi v menopauze (estrogeny)

  Přírodní a doplňková léčba

  Strava:
 • Vylučte co nejvíc kyselinotvorných potravin (maso, uzenina, sladkosti, instantní výrobky, bílé pečivo, káva, džusy, Coca-cola...)
 • Omezte konzumaci mandlí, chřestu, kešu oříšků, rebarbory a špenátu. Obsahují vysoký obsah kyseliny šťavelové, která blokuje vstřebávání vápníku.
 • Jezte celá rozdrcená zrna pšenice, pohanky, žita, ovsa, krup.
 • Konzumujte velké množství zeleniny - listové, plodové i kořenové.
 • Výborným zdrojem minerálních látek je sezam, sója, fazole, ořechy, lněná, slunečnicová a dýňová semínka.
 • Velkým zdrojem vápníku je mák, dále brokolice, většina tmavě zelené listové zeleniny, melasa, tofu, pšeničné klíčky, losos,sardinky, škeble.
 • Do jídelníčku zařaďte česnek a cibuli. Tyto potraviny obsahují síru, která je potřebná pro zdravé kosti. Z
 • mléčných výrobků jsou nejlepší zakysané výrobky, živé jogurty a tvaroh.
 • K solení používejte nerafinovanou mořskou sůl.
 • Vyhněte se nadměrné konzumaci alkoholu.

  Šťávy:
 • Denně pijte 3dcl mrkvové a 2dcl celerové šťávy
 • Ráno po probuzení šťávu z jednoho citrónu rozmíchanou v teplé vodě.

  Čaje:
  Pijte čaje s obsahem skeletotvorných látek:
  Ráno a večer pijte směs z přesličky rolní a kopřivy dvoudomé (1 polévková lžíce směsi se vaří 25 minut v 5dcl vody)
  Minerální vody nejsou vhodné, protože obsahují špatně využitelný vápník.

  Obklady:
  Na nejvíce odvápněná místa přikládejte na noc obklady z malého množství rozvařených kořenů kostivalu lékařského

  Koupele:
  2-3 krát týdně si udělejte koupel z ovesné slámy, přesličky rolní a kostivalu lékařského

  Regenerační krém:
  Artrin - používejte pravidelně na bolestivá místa

  Režim:
  Vyhýbejte se stresu, který vyčerpává váš organismus o skeletotvorné látky.

  Potravinové doplňky:
 • Jedlé řasy Chlorella: zdroj všech potřebných vitamínů a minerálů
 • Fytominerál - zdroj všech minerálů v nejlépe vstřebatelné formě.