Scheuermannova choroba

= juvenilní kyfóza.

Etiopatogeneze

Pacient s Scheuermannovou chorobou
Morbus Scheuermann na RTG.
 • není zcela jasná (Scheuermann – aseptická nekróza apofýz obratlových těl, Salter – aseptická nekróza přední části krycí ploténky obratle);
 • v současné době převažuje názor, že etiologie je multifaktoriální;
 • patrně jde o poruchu enchondrální osifikace v období ukončování růstu;
 • typický klínovitý tvar obratlových těl (dobře patrný na bočném RTG snímku páteře);
 • lokalizuje se do oblasti dolní hrudní páteře, méně často postihuje i horní hrudní či bederní úsek;
 • dochází k postižení krycích plotének obratlových těl, ploténky jsou nerovné, vytvářejí se tzv. Schmorlovy uzly (intraspongiózní chrupavčité hernie z intervertebrálních disků do obratlových těl);
 • dochází rovněž ke klínovité deformitě obratlů a zmenšení intervertebrálních prostorů;
 • přetěžování páteře má nesporně negativní vliv na průběh nemoci;
 • po 18. roce věku hovoříme o stavu po proběhlé Scheuermannově nemoci.
 • Postihuje 10 % (8–20 %) populace, častěji u chlapců (těžké deformity naštěstí jen u 1 %).
 • Je to strukturální vada páteře, etiologie není známa.
 • Její podstatou jsou deformovaná obratlová těla, která mají nerovné ploténky.
 • Válec obratlového těla roste se snížením přední části do klínu.
 • Disky jsou zúžené a nepravidelné.
 • Vzniká výlučně v době poslední růstové akcelerace (12–18 let), kdy v průběhu 3–6 měsíců prudce naroste jedinec až o 5 % své výšky.
 • V této době při výrazné zátěži páteře jsou popsány deformity se vznikem myelopatie.
 • Po této době progresi již nikdy nevidíme.
 • Je dobré v tomto období omezit aktivitu a fyzickou zátěž na páteř.
 • Postižení obratlů je od Th3 po L2.
Diagnóza
 • zkrácené svaly, bolesti v oblasti tuhé hyperkyfózy;
 • rtg – změny koncových plotének, klínové obratle, Schmorlovy uzly, není hyperkyfóza;
 • tento nález je tzv. stigmatizovaná páteř – může z toho něco být, ale nemusí.
Klinický obraz
 • Do ambulance přijde mladý jedince, nejčastěji z popudu rodičů, kteří zjistí deformitu, bolest není pravidelný znak.
 • Nalézáme zkrácení prsních svalů a tuhou kyfózu.
 • Odlišení od posturální kyfózy provedeme hyperextenčním testem – pacient sepne ruce za hlavou a udělá maximální lordotizaci páteře (vyprsí se, ...) – pokud je tam reziduum kyfózy svědčí to pro strukturální vadu (tedy Sch. choroba).
Terapie
 • rehabilitace s protažením zkrácených svalů trupu (samotné cvičení nemůže tuto vadu zkorigovat, korekce je možná jen ortézou či operací);
 • obvykle menší postižení nenese žádné problémy či následky, návrh na léčbu ortézou se obvykle nesetká s pochopením pacienta;
 • významná je tzv. nízká forma Sch. choroby – v oblasti Th11 – vede často k herniaci disku LS přechodu.